دانلود فایل word نقش و تجزيه و تحليل محدوديتها، مشکلات وشاخص هاي توسعه شهري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نقش و تجزيه و تحليل محدوديتها، مشکلات وشاخص هاي توسعه شهري پايدار :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

توسعه پایدار یکی از جامع ترین مفاهیم در همه زمان ها است . اهداف توسعه پایدار ،در همه سطوح سازمان فضایی اجرا می شود لیکن سطح شهری ، به علت تمرکز پیوسته رو به رشد جمعیت و فعالیتهای اقتصادی ، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ، توجه بیشتری را جلب کرده است . توسعه پایدار شهری sustainabledevelopment urban که مفهوم اصلی در این سطح است ، مفاهیم و دیدگاه هایی را در ادبیات تحقیق نشان می دهد که برخواسته از حوزه فکری افرادی است که در این سطح تحقیق کرده اند. توسعه پایدار ارایه راه حلهایی در مقابل الگوههای سنتی و کالبدی ، اجتماعی ، اقتصادی توسعه را شامل میگردد که بتواند از بروز مسایلی هم چون نابودی منابع طبیعی ، تخریب اکوسیستم ها،رواج بی عدالتی ،آلودگی ، افزایش بی رویه جمعیت وپایین آمدن کیفیت زندگی انسان ها جلوگیری کند. در این مقاله کوشش میشود تا ابتدا از مفهوم توسعه پایدارشهری در قالب مدلی نظری به تصویر کشیده شود و بعد از آن با شاخص های توسعه پایدار شهری آشنا شده و موانع ومحدودیتهای توسعه پایدار شهری را شناسایی نماییم .

لینک کمکی