دانلود فایل word نماد پردازي در هنر و معماري اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word نماد پردازي در هنر و معماري اسلامي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس شهرسازي،مديريت و توسعه شهري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هنر و معماری اسلامی دارای گنجینه عظیمی از معانی عمیق عرفانی و حکمت الهی است زیرا این هنر ریشه در بنیان های ژرف تفکری معنوی و الهی دارد. این هنر،گاه با خلق صورت های جدید و گاه با بهره گیری از تصاویر و فرمهای هنری گذشته همچون ایران باستان وایران قبل از اسلام و با نگرش و معنا بخشی مجدد به آنها به پی ریزی فرهنگی بس غنی و شکوفا در تمدن اسلامی پرداخت. متاسفانهما در بررسی هنر اسلام شاهد گستره وسیعی ای از نگرش ها ورویکردهای تاریخی در قالب تاریخ هنر بوده ایم و جای خالی نگرشهایی عمیق تر با نگاهی فلسفی به این هنر در بستر رویکردهای فلسفی به هنر قابل مشاهده است. در واقع تعمق در جنبه درونی این هنر و زبان رمزگونه و لسان تمثیلی آن که حاوی بنیانهاییمتافیزیکی و عرفانی بوده ضرورتی انکار نا پذیر است و کاستی های فراوانی در این زمینه همچنان در محافل دانشگاهی مشاهده می شود. در این مقاله به بررسی معنای نمادین و رمزگونه این هنر پرداخته وچرایی لزوم وجود چنین لسانی را برای این هنر مورد بررسی قرار میدهیم. سپس به معنای نمادین برخی نقوش، تصاویر و همچنین رنگ و نور در هنر اسلام خواهیم پرداخت و در کنار این عناصر، برخی بنیانهای عرفانی و متافیزیکی این هنر را بررسی میکنیم.

لینک کمکی