دانلود فایل word اقناع قاضي در ادله اثبات قتل عمد در حقوق کيفري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word اقناع قاضي در ادله اثبات قتل عمد در حقوق کيفري ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

در حقوق اسلام، ادله برای اثبات قتل عمد، راههایی برای رسیدن به واقع هستند و به اصطلاح ، طریقیت دارند واقامه یکی از این ادله کافی نیست، بلکه باید موجب اقناع وجدانی قاضی بشود و اگر علم قاضی بر خلاف مقتضای یکی از این ادله باشد، نمی تواند حکم نماید. نظریه فقهی دیگر ی برای ا ین ادله، موضوعیت قایل است، که قاضی هرچند خلاف علمش باشد، باید به مقتضای این ادله حکم کند. در این پژوهش حیطه اقناع قاضی رامشخص وبا بررسی اینکه ادله طریقیت دارند یا موضوعیت، به تحلیل اقناع قاضی در زمان تعارض ادله با توجهبه ارزش اثباتی دلایل در قتل عمد، به لحاظ ماهوی و شکلی، پرداخته ایم.

لینک کمکی