دانلود فایل word الکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word الکل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

بشر در دوران معاصر دچار آسیبها و چالشهای فردی و اجتماعی فراوانی شده و در تکاپوی حل آنها، در دام نابهنجاری های دیگری گرفتار شده است. مصرف مشروبات دانلود فایل word الکلی، یکی از نابهنجاریهایی است که تاثیرات منفی و مخربی را در عرصههای خانوادگی به همراه دارد. بدین لحاظ نهاد خانواده، به عنوان مهمترین نقطه آسیبپذیر این انحراف محسوب میشود؛ به گونهای که میتوان میخوارگی مردان را جرمی علیه خانواده تلقی کرد. البته گرایش به استفاده از دانلود فایل word الکل در کشورهای اسلامی به دلیل تابوی تحریم شراب، تبدیل به بحران اجتماعی نشده است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، میگساری در ک شورمان تقلیل یافت، اما پس از پایان جنگ تحمیلی و بروز برخی ناهنجاریهای اجتماعی، به تدریج بر آمار مصرف کنندگان دانلود فایل word الکل افزوده شد و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن دامنگیر خانواده ها گردید، و عمده کالایی که به صورت قاچاق از غرب کشور (مرز عراق) وارد کشورمان میشود، مشروبات دانلود فایل word الکلی است. به اعتقاد مدیرکل امور آزمایشگاه های سازمان پزشکی قانونی، آمار کامل و دقیقی از مصرف کنندگان و معتادان دانلود فایل word الکل وجود ندارد، اما افرادی که به عنوان متهم یا مشکوک به مصرف شبانه روزی دانلود فایل word الکل هستند، از طریق دستگاهها و ضابطین قضایی برای آزمایش پزشکی قانونی ارجاع داده می شوند، اکثرا مردانی در سنین 20 تا 30 سال هستند و بیشترین میزان مصرف مشروبات دانلود فایل word الکلی نیز در طی روزهای تعطیل صورت میگیرد. براساس پرونده های مختومه دادگاه های عمومی کشور نیز نرخ مشروبخواری در حال افزایش است. عوامل زیادی از جمله ژنتیکی و بیولوژیکی ، وراثتی ،روانشناختی ،وخانوادگی درگرایش افراد به مصرف مشروبات دانلود فایل word الکلی دخالت دارند.

لینک کمکی