دانلود فایل word باز و بسط تطبيقي اصول آموزش و پرورش از منظر مربيان مسلمان: از ابن سحنون تا ابن خلدون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word باز و بسط تطبيقي اصول آموزش و پرورش از منظر مربيان مسلمان: از ابن سحنون تا ابن خلدون :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این جستار بنیادی- تاریخی با تکیه بر روش پژوهشی توصیفی- تحلیلی، به باز و بسط شماری از اصول تعلیم و تربیت بازتابش یافته در آثارگروهی از مربیان بزرگ مسلمان نظر شده است. نگارنده به تراز بضاعت مزجات خویش کوشیده است نگرشهای مربیان را به اصول تعلیم و تربیت با یکدیگر مقایسه کند و اصول مشترک و خاص مد نظر هر یک از مربیان را از یکدیگر بازشناسد و معرفی کند. اشارتی کوتاه به اهمیت، چیستی،آبشخور، ویژگیهای کلی، ماهیت تاریخی، و نیز خاصیت جهانی و فرا زمانی و فرامکانی بودن اصول تعلیم و تربیت، و نیز اشارتی به شماری ازاصول شناخته شده تعلیم و تربیت، از دیگر نکات بارآمده در این باریکه گفتار است. مربیانی که از نگرشهای آنان به اصول تعلیم و تربیت یاد شده عبارتند از: محمد ابن سحنون، ابونصر محمد فارابی، ابوالحسن قابسی، گروه اخوان الصفا، علی ابن مسکویه رازی، ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی، عبد الرحمن ابن خلدون.

لینک کمکی