دانلود فایل word بدعت در فقه اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بدعت در فقه اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پدیده بدعت عاملی است که موجب ظلمانی شدن مسیر انسان به سمت سعادت و قرب الهی می گردد.لذا این پژوهش با هدف شناخت ماهیت بدعت و با بررسی ، تاریخچه و معانی بدعت ،ارکان و عوامل بدعت انجام می گردد. به گونه ای که نهایتا بتوان بین پدیده های نوین بشری ،با بدعت تمایز قایل شد و با اجتناب از بدعت و بدعت گذاری زمینه استفاده از دانش نوین را فراهم و موجبات پیشرفت را فراهم نمود.در این راستا این تحقیق با بهره گیری از مصاحبت اهل فن و مطالعات کتابخانه ای و بررسی و مرور ادبیات انجام شده است.

لینک کمکی