دانلود فایل word بررسي آثار انعقاد قراردادها در فضاي مجازي و الکترونيکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي آثار انعقاد قراردادها در فضاي مجازي و الکترونيکي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي فقه، حقوق و روانشناسي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به تحولات چشمگیری که فناوری اطلاعات در امر تجارت ایجاد کرده و دو ویژگی سرعت و سهولت را به آن داده است، دیگر لزومی ندارد که تجار به منظور مذاکره و تبادل اطلاعات در خصوص فعالیتهای تجاری و انعقاد قرارداد مورد نظر خود در یک مجلس حاضر شوند بلکه آنها میتوانند از طریق فناوریهای نوین الکترونیک نظرات و پیشنهادهای خود را برای مخاطب ارسال کنند. منظور از قراردادهای الکترونیک هر عقدی است که به واسطه های الکترونیک منعقد می گردد. قراردادهای الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست و به همین دلیل احکام آن تحت شمول قواعد عمومی قراردادها قرار می گیرد. اگرچه قراردادهای الکترونیک به طور کامل در یک فضای مجازی و غیر ملموس منعقد می شوند ولی ماهیت حقوقی را نمی توان از زمان و مکان منفک ساخت. در نتیجه این نوع قراردادها نیز به مختصات زمان و مکان محدود هستند. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقرراتعمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیطالکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد.

لینک کمکی