دانلود فایل word مقايسه نيمرخ ساختاري ستون فقرات در افراد مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس و افراد سالم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مقايسه نيمرخ ساختاري ستون فقرات در افراد مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس و افراد سالم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين همايش ملي دستاوردهاي نوين تربيت بدني و ورزش

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

بیماری های مزمن به عنوان چالش اصلی نظام های سلامت در قرن بیست و یکم مطرح شده اند امروزه از نظر اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر مسیول 60 درصد از موارد مرگ و میر در جهان است. مولتیپل اسکلروزیس (MS)، یک بیماری خود ایمنی، التهابی و مزمن است که تحت تاثیر ضایعات تخریب میلین در جسم سفید مغز، طناب نخاعی و اعصاب بینایی بروز می کند. عمده ترین عوارض این بیماری خستگی، گرفتگی عضلات، لرزش، عدم تعادل و اختلال در راه رفتن می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به ام اس استان کرمان و نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از افراد مبتلا به ام اس خفیف ( میانگین سن 8/72 ± 33/83 سال، میانگین قد 4/54 ± 159/77 سانتی متر، میانگین وزن 11/16 ± 63/1 کیلوگرم ) و 30 نفر از افراد سالم با میانگین ( میانگین سن 8/84 ± 31/07 سال، میانگین قد 6/61 ± 162/58 سانتی متر، میانگین وزن 11/03 ± 61/43 کیلوگرم ) می باشد، که به صورت تصادفی هدف دار به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. ابتدا بیماران توسط متخصص مغز و اعصاب معاینه شدند و میزان EDSS هر کدام از افراد بررسی شد سپس اطلاعات دموگرافی آن ها شامل سن، قد، وزن جمع آوری شد. در ادامه برای ارزیابی ناهنجاری های ستون فقرات شامل کج گردنی و سر به جلو از روش عکسبرداری، کایفوز و لوردوز با استفاده از خط کش منعطف و برای ناهنجاری اسکولیوز از اسکولیومتر استفاده شد. برای مقایسه میزان ناهنجاری های ستون فقرات در دو گروه از آزمون t مستقل استفاده شد ( P 0/05 ). نتایج نشان داد بین ناهنجاری های سر به جلو، کج گردنی و لوردوز در افراد مبتلا به ام اس خفیف و افراد سالم ارتباط معناداری وجود دارد ( P 0/05 ) در حالیکه بین ناهنجاری کایفوز و کج پشتی ( P 0/05 ). ارتباط معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی