دانلود فایل word بهره وري نيروي انساني و خلاقيت و نوآوري و رفع مشکل خلاقانه در سازمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بهره وري نيروي انساني و خلاقيت و نوآوري و رفع مشکل خلاقانه در سازمانها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در جهان رقابتی امروزی، یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد تحول و بقای سازمان و رسیدن به هدفها و رسالتهای موردنظر، عنصر انسان است. با آغاز هزاره سوم، هر روز نقش منابع انسانی پررنگ تر شده و اکنون از آن به عنوان تنها عامل کسب موفقیت و مزیت رقابتی پایدار در سازمان یاد میشود.در دنیای امروز مدیریت در سازمان برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار نظامها و سیستمهایی است تا فضای مساعد برای افزایش بهره وری را تضمین کند. یکی از مهمترین آنها، سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان جهت بررسی رفتارها و قابلیت های آنان و رشد و شکوفایی آن برای رسیدن به اهداف سازمان و شفاف شدن نیازهای آموزشی کارکنان و ارایه بازخورد الزم به آنها میباشد. خلاقیت عبارت است از به کارگیری تواناییهای ذهنی برای ایجاد یک فکر میگویند. برای ظهور (نوآوری ) یا مفهوم جدید. فراگرد ایجاد فکرهای جدید و تبدیل آن فکرها به عمل و کاربردهای سودمند را یک ذهنیت خلاق باید تعریف دقیقی از مشکل ارایه گردد. همچنین زمینه استفاده از راه حلهای گوناگون و سوای از راه حلهای مرسوم، ایجاد شود.هدف اصلی این پژوهش بررسی بهره وری نیروی انسانی و نوآوری و رفع مشکل خلاقانه در سازمانها است.

لینک کمکی