دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در روان شناسي شخصيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در روان شناسي شخصيت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق،بررسی برخی ازویژگی های شخصیتی افرادجامعه ازمنظر روان شناسی بوده است. مساله ای که درکانون توجه این مقاله قرارداشته است ، وبرای خیلی ازخانواده ها جای سوال دارد این است که شخصیت چیست رابطه بین شخصیت ورفتار چه نوع رابطه ای وجود دارد بسیاری ازمفاهیم واصطلاحات اساسی ازجمله نظریه های روان شناسان دررابطه باشخصیت ، عوامل به وجودآورنده شخصیت دراین مورد دراین مقاله سعی شده است ، بیان شود. هدف این بوده تاثیرات عوامل محیط و وراثتی درشخصیت چه مقدارنقش دارند.بحث شده است.تحقیق حاضر به روش کتابخانهای انجام پذیرفته است و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است.

لینک کمکی