دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در علوم اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پژوهش هاي کاربردي در علوم اجتماعي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات : 1

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر، پژوهش های کاربردی در حوزه علوم اجتماعی می باشد که به بررسی واقعه غدیر به عنوان نسخه شناسی غدیر و آثار پیرامونی آن پرداخته شده است ، دراین مقاله به بحث شده و از آنجاییکه موضوع غدیر گستردگی زیادی دارد ودراین مقاله نمی توان به همه جوانب اشاره کرد فقط به بعضی از پرداخته ام هدف پژوهش معرفی واقعه غدیر و درس هایی که از آن در زندگی فردی واجتماعی آزآن می توان گرفت پرداخته شده است و آشنایی بیشتر ، خانواده ها و اقشارمختلف جامعه با این واقعه مهم تاریخی بوده است. تحقیقحاضر به روش کتابخانهای انجام پذیرفته است و به صورت توصیفی، تحلیلی انجام گرفت

لینک کمکی