دانلود فایل word تاثير آموزش به روش پژوهش محور بر انگيزه پيشرفت و خودکارآمدي دانشآموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير آموزش به روش پژوهش محور بر انگيزه پيشرفت و خودکارآمدي دانشآموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی بررسی تاثیر آموزش به روش پژوهش محور بر خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده است . روش تحقیق در این تحقیق با توجه به هدف تحقیق کاربردی و از نظر اجرا از نوع تحقیقات شبه آزمایشی بوده است . جامعه آماری پژوهش دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر قم است که در سال تحصیلی 94-95 مشغول به تحصیل بوده اند .دراین پژوهش، از روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای استفاده شد و 091 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج نشان داد : آموزش به روش پژوهش محور بر خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد. همچنین آموزش به روش پژوهش محور بر خود کارآمدی تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد اما بر خودکارامدی هیجانی تاثیری ندارد .

لینک کمکی