دانلود فایل word تاثير انگيزه بر يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير انگيزه بر يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

انگیزش عاملی است که رفتار مشخصی را تحریک و هدایت می کند و پاسخی است به این سوال که اساس یادگیری علم چیست روان شناسان برای انگیزش اهمیت بیشتری نسبت به هوش قایل می شوند. آنان انگیزش را حاصل عواملی مانند مشوق ها، نیازهای درونی،کنجکاوی، برانگیختگی و علت هایی می دانند که فرد برای رویدادها و نتایج اعمال می کند .انگیزش با یادگیری ارتباط تنگاتنگی دارد و می تواند همانند یک نیرو در ایجاد یادگیری موثر باشد. در میان عوامل متعدد تاثیرگذار بر تثبیت یادگیری یادگیرندگان، انگیزش نقش برجسته ای را ایفا می نماید. بدون انگیزش، یادگیری ممکن نیست و جایی که یادگیری نباشد تدریسی وجود ندارد. دانش آموزان با انگیزه به یادگیری اشتیاق داشته و سختکوش هستند. دانش آموزان در درس هایی موفقیت بیشتری کسب می کنند که نسبت به آن موضوعات انگیزش بیشتری دارند

لینک کمکی