دانلود فایل word تاثير درمان معنويت محور بر کاهش علايم افسردگي زنان دچارسوگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير درمان معنويت محور بر کاهش علايم افسردگي زنان دچارسوگ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی درمان معنویت محور بر کاهش علایم افسردگی زنان دچار سوگ با استفاده از شیوه مطالعه تجربی تک آزمودنی از نوع A-B انجام گردید. 3 زن ( 25 تا 50 ساله) مراجعه کنند به کلینیک رویش، واقع در شهر تهران که عزیزیان را در طی حادثه ای از دست داد بودند و از وقوع سوگ آنها حداقل 6 ماه گذشته و در زمان غرباگری میزان افسردگی انها متوسط رو به بالا بوده از طریق روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند. افراد نمونه در 10 جلسه 60 دقیقه ای در جریان مداخله معنویت محجور با مولفه های معنوی و وجودی قرار گرفتند و که به صورت 2 جلسه در هفته اجرا گردید میزان افسردگی و روند تغییرات با استفده از پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم BDI-II بررسی گردیدند برای تحلیل داده ها از تحلیل چشمی استفاده گردید. همچنین برای محاسبه داده های حاصل از ای طرح، روش معناداری بالینی نیز به کار گرفته شد یافته های پژوهش حاکی از کاهش میزان افسردگی و وجود تفاوت معنادار در گروه نمونه بود نتیاج نشان داد که درمان معنویت محور می تواند در کاهش علایم افسردگی زنان دچار سوگ موثر باشد.

لینک کمکی