دانلود فایل word تاثير صوت قرآى بر کاهشرفتار تهاجمي و خطم رانندگاى تاکسيهاي خطي شهر تهران در هنگام رانندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تاثير صوت قرآى بر کاهشرفتار تهاجمي و خطم رانندگاى تاکسيهاي خطي شهر تهران در هنگام رانندگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

رانندگی پرخطر که سرچشمه در عصبانیت هنگام رانندگی و عدم کنترل خشم دارد یکی از بزرگترین عوامل ایجاد جرم و تصادفات حتی نزاعیهای خیابانی و یا قتلهای غیر عمد در بین رانندگان در شهر تهران می باشد، از اینرو استفاده از روشهای گوناگون جهت جلوگیری از ایجاد خشمهای هیجانی و بالا بردن آستانه تحمل رانندگان در برابر عوامل تحریک کننده جزء مباحث تحقیقاتی بسیاری از محققان بوده است در این تحقیق به صورت اتفاقی یک مسیر ویژه تاکسیهای خطی در تهران انتخاب شد و برای آنها در هنگام شروع رانندگی در ابتدای هر سرویس دو دقیقه قرآن با صورت ترتیل عبدالباسط پخش گردید و در نهایت از طریق پرسشنامه قبل و بعد و گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج تحلیلی این تحقیق نشان می داد که رانندگان که برای آنها صوت قرآن پخش شده است در مقابل عوامل تحریک کننده خارجی آستانه تحمل بیشتری از خود نشان دادند و در طول یک هفته ازمایش مورد آزمایش حدود 27 درصد بردبارتر از رانندگان گروه شاهد بودن و 22 درصد رفتارهای کمتری از خود بروز داده اند.

لینک کمکی