دانلود فایل word صبر و جلوه هاي آن در تعليم و تربيت اسلامي و قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word صبر و جلوه هاي آن در تعليم و تربيت اسلامي و قرآن :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي کاربردي در علوم تربيتي و مطالعات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

یکی از برترین خصایل اخلاقی که انسان را در برابر سختی ها و مشقات حفظ می نمایا، صبر است خداوند متعال در قرآن کریم صابران را بارها مورد ستایش و تمجید قرار داده است انبیاء الهی و علمای علم اخلاق که خود برترین الگوهای بشریت تلقی می شوند اهمیت بسیاری برای علم اخلاق قایل بودند؛ زیرا سعی می نمودند تا معنای حقیقی صبر را از منظر قرآن به مردم بیاموزند و عواملی و موانع را که سبب رذالت و کج اندیشی دراذهان می گردد را شناسایی نماید تا مردم بتوانند در صحنه ی زندگی اجتماعی و فردی از این فضیلت اخلاقی بهره جویند این خصیصه ی اخلاقی نقش وافری در رشد و بالندگی انسان دارد و یکی از پایه های ایمان و به عنوان رمز پیروزی در برابر مشکلات شمرده می شود با توجه به اهمیت اخلاق و مباحث علم اخلاق در جهان امروز صبر در ابهام زدایی چهره ی غبارآلود و آشفته بازارهای مکاتب اخلاقی و ارایه ی برداشتهای مختلف در تعلیم و تربیت اسلامی نقش مهمی را ایفا می کند با یک نگاه دقیق در بررسی آموزه های دینی و اسلامی و با مدد گرفتن از تفاسیر مختلف در تعلیم و تربیت اسلامی نقش مهمی را ایفا می کند را در دلهای مردم زنده نمود این پژوهش با روش توصیفی به بررسی آثار و فواید صبر از دیدگاه قرآن و بزرگان دینی در زندگی پرداخته است و با استخراج برخی ایات و سخنان بسیاری به این نتیجه رسیدیم که صبر به عنوان یکی از پایه های ایمان، نقش موثر در زندگی دارد در این مقاله از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل استفاده شده است.

لینک کمکی