دانلود فایل word پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني در سازندهاي سخت شيرکوه يزد با استفاده از سنجش از دور GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پتانسيل يابي منابع آب زيرزميني در سازندهاي سخت شيرکوه يزد با استفاده از سنجش از دور GIS :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با توجه به این که سازندهای سخت از منابع مهم ذخیره آب در دنیا می باشند در این تحقیق پتانسیل آب زیرزمینی در سنگهای گرانیتی منطقه شیرکوه واقع در جنوب غرب مورد ارزیابی قرار گرفته است این منطقه به لحاظ اهمیت اصلی ترین منبع تغذیه حوضه آبریز کویر سیاه کوه در استان یزد می باشد در این مطالعه ابتدا پارامترهای موثر و قابل دسترسی در تعیین میزان پتانسیل آب زیرزمینی مشخص گردید. این پارامترها شامل لایه های تراکم خطوارهف تراکم آبراهه ها، بارش، زمین شناسی، شیب و پوشش گیاهی می باشند که با استفاده از نرم افزارهای مربوطه نظیر سنجش از دور RS تهیه شدهاند. پس از تهیه لایه های اطلاعاتی اقدام به فازی کردن لایه ها در نرم افزار Arc GIS10.2 شده و در نهایت لایه های حاصله با استفاده از روش %Fuzzy overlay تلفیق و مناطق با پتانسیل بالای آب زیرزمینی شناسایی گردیدند. با در نظر گرفتن کلیه پارامترهای تاثیرگذار بر پتانسیل آب زیرزمینی دره های موجود در منطقه مورد مطالعه منشاد، بنادک سادات، طرزجان ده بالا از پتانسیل آب زیرزمینی بالاتری برخورداری هستند.

لینک کمکی