دانلود فایل word پهنه بندي پتانسيل تورم نهشته هاي عهد حاضر بندر ماهشهر به روش غير مستقيم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پهنه بندي پتانسيل تورم نهشته هاي عهد حاضر بندر ماهشهر به روش غير مستقيم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

خواص مکانیکی خاکهای ریزدانه تابع درصد رطوبت و شرایط اشباع آنها است خاکهای متورم شونده از جمله خاکهایی هستند که با جذب آب افزایش حجم پیدا می کنند و فشار تورمی ایجاد شده توسط آنها سبب خرابی ساختمانها می گردد بنابراین ضرروی است پتانسیل تورم خاک در نواحی سواحلی که تغییرات رطوبت در آنجا زیاد است، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. در این مقاله از نتایج 162 گمانه ژیوتکنیک که در منطقه بندر ماهشهر و بندر امام حفر گردیده است، استفاده شده و با استفاده از روشهای غیر مستقیم توصیفی و کمی با به کارگیری از نرم افزار GIS منطقه از لحاظ پتانسیل تورم ارزیابی شده و نقشه های پتانسیل تورم منطقه تولیدشده است نتایج حاصل از پهنه بندی براساس چارت و رابطه سید و همکاران با رابطه چن شباهت زیادی دارند و مشاهده گردید بندر ماهشهر و بندر امام از نظر پتانسیل تورم در محدوده پایین تا متوسط قرار می گیرند.

لینک کمکی