دانلود فایل word پهنه بندي خطر زمين لرزه در گستره شهر سربيشه به روش درون يابي با استفاده از مدل کريجينگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word پهنه بندي خطر زمين لرزه در گستره شهر سربيشه به روش درون يابي با استفاده از مدل کريجينگ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

شهر سربیشه در استاه خراسان جنوبی، به لحاظ قرارگیری در پهنه بندی زمین درز سیستان از توان لرزه خیزی بالایی برخوردار است. وقوع زمین لرزه های متعدد و نسبتا بزرگ در این بخش از ایران گواهی بر لرزه خیزی آن می باشد. پهنه بندی خطر زمین لرزه به عنوان ابزاری برای برآورد خطر زمین لرزه در مناطق مختلف در مطالعات تحلیل خطر منطقه و با هدف تعیین اولویتها می تواند راهگشا باشد. بدین منظور در منطقه ای به شعاع 150 کیلومتر به مرکزیت شهر سربیشه گسلها به عنوان سرچشمه های لرزه زا شناسایی و توان لرزه ایی آنها برآورد گردید شتاب و شدت زمین لرزه های احتمالی ناشی از گسلها در مراکز شبکه ای از سلولها محاسبه گردید. با استفاده از مدل کریجینگ پارامترهای لرزه ای شدت و شتاب لرزه ای در تمام منطقه درون یابی گردید و پس از کلاس بندی، مناطق پرخطر از مناطق کم خطر تفکیک گردید. نتایج نشان می دهد در صورت فعالیت هر کدام از گسلهای منطقه مورد مطالعه در یک زمانه ی بیکران، شدت زمین لرزه در شهر سربیشه 8/1 تا 8/8 درجه در مقیاس مرکالی و شتاب افقی ناشی از حرکت زمین در شهر سربیشه 0/4 تا 0/45 g خواهد بود.

لینک کمکی