دانلود فایل word تحليل پايداري تونل آزاد با استفاده از روشهاي تجربي و تفاضل محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل پايداري تونل آزاد با استفاده از روشهاي تجربي و تفاضل محدود :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

تونل آب بر سد ازاد در غرب کشور و در استان کردستان در حال احداث می باشد در طی حفاری، تونل از میان سنگ های مقاوم عبور نموده است اما به دلیل حضور گسلی بزرگ در انتهای مسیر تونل و همچنین تکتونیک فعال منطقه ریزشهای در این محل اتفاق افتاده است در این مقاله پارامترهای مقاومتی و تاثیر خصوصیات ژیومکانیکی و ویژگی های ساختاری بر پایدرای تونل آب بر سد آزاد در زمان تعریض بررسی شده است برآورد خصوصیات کمی و کیفی توده سنگ انتهای مسیر تونل و رده بندی مهندسی آب با استفاده از سیستم طبقه بندی PMR و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI انجام شده است به منظور تخمین پارامترهای مقاومتی توده سنگ از معیار هوک براون و معیار براز شده مور کلمب استفاده شدهاست. براساس نتایج حاصل از رده بندی مهندسی سنگ، توده سنگ محدوده اطلاعاتی در رده متوسط قرار داشته است.

لینک کمکی