دانلود فایل word تحليل پايداري ديواره غربي معدن مس ميدوک به روش قطعي و احتمالاتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل پايداري ديواره غربي معدن مس ميدوک به روش قطعي و احتمالاتي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

تحلیل و ارزیابی پایداری شیب دیواره های معدن، یکی از مهمترین مسایل در طراحی معادن روباز میباشد. کاهش شیب دیواره ها از یک سو باعث افزایش میزان باطله برداری شده و از طرف دیگر باعث کاهش ریسک ناپایداری دیواره می گردد. بنابراین شیب دیواره ها بایستی به گونه ای انتخاب گردد که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ایمنی بهینه باشد. روشهای تحلیل پایداری سطوح شیب دار و دیواره های معادن را می توان به سه گروه تعادل حدی، روشهای عددی و روشهای تجربی تقسیم بندی نمود. امروزه روشهای عددی با توجه به توانایی ایجاد شرایط هندسی پیچیده، در نظر گرفتن خواص تغییر شکل پذیری و مواد مختلف و همچنین توان محاسباتی بالا، کاربرد بیشتری پیدا کرده اند. در این مقاله، پایداری دیواره غربی معدن مس میدوک ابتدا به صورت سینماتیکی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس با استفاده از روش عددی و نرم افزار Phase2 پایداری این دیواره ها به صورت دقیقتر مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت ذاتی تغییرپذیری مواد خاکی و سنگی وعدم قطعیت در پارامترهای مکانیکی تحلیل پایداری روش احتمالاتی شیوه ای مفید و مناسبتری برای بررسی مسایل تحلیل پایداری شیبهای خاکی و سنگی می باشد. بدین منظور، در این تحقیق آنالیز پایداری دیواره غربی معدن مس میدوک بااستفاده از دو روش قطعی و احتمالاتی انجام گردید. نتایج این بررسی نشان داد که فاکتور ایمنی در روش قطعی 1/89 بوده و مقدار متوسط فاکتور ایمنی در روش احتمالاتی 2/01 با انحراف معیار 0/21 بدست آمد. نتایج این بررسی نشان می دهد که این دیواره معدن پایدار بوده و احتمال ناپایداری آن وجود ندارد.

لینک کمکی