دانلود فایل word تحليل روند موضوعات پايان نامه هاي کارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي کشور در هشت سال اخير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل روند موضوعات پايان نامه هاي کارشناسي ارشد زمين شناسي مهندسي کشور در هشت سال اخير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

با توجه به افزایش روزافزون فعالیتهای پژوهشی در شاخه های مختلف علمی و به موازات آن تنوع در عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد در چندین سال اخیر، مسایل مختلفی در مورد گذشته حال و آینده فعالیتهای پژوهشی در کشور ایجاد شده است که برخی از آنها جنبه عمومی دارد و برخی دیگر کاملا اختصاصی است و در هر شاخه علمی باید مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله سعی شد است مسایلی که بصورت اختصاصی به گرایش زمین شناسی مهندسی مربوط می شود، مهمترین موضوعی که د راین مقاله طرح می شود تحلیل روند موضوعات پایا نامه های کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی کشور در هشت سال اخیر می باشد در این تحلیل پایان نامه های دفاع شده به دسته های مختلف تقسیم شده است. مهمترین این دسته ها، موضوع کلی می باشد که دارای بازده عنوان است سد، سنگ، تونل، خاک و غیره و همچنین موضوعات کلی به تعدادی زیر موضوع تقسیم بندی شده است. علاوه بر این تکنیکهای مورد استفاده نرم افزار، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، منطق فازی و غیره در هر پایان نامه و روش تولید داده ها صحرایی آزمایشگاهی، مدلسازی کامپیوتری و غیره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است نتایج این تحلیل نشان می دهد که بسیاری از پایان نامه های دفاع شده در مورد سد و سدسازی بوده و بعد از آن سنگ، تونل و خاک در رده های بعدی قرار می گیرد در پایان برخی دلایل برای روندهایی پژوهشی مشاهده شده و در برخی موارد توصیه هایی برای اصلاح آنها ارایه شدهاست.

لینک کمکی