دانلود فایل word تحليل کمي و آماري خطر لرزه اي در منطقه حوض سفيد (جنوب غرب شهرستان سربيشه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تحليل کمي و آماري خطر لرزه اي در منطقه حوض سفيد (جنوب غرب شهرستان سربيشه) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

در این پژوهش منطقه مورد نظر از دیدگاه لرزه خیزی با استفاده از روشهای آماری و احتمالی مورد بررسی قرار گرفت، که بدین منظور با استفاده از آمار زلزله های یک دوره 115 ساله در گستره ای با شعاع 150 کیلومتری از منطقه حوض سفید روی داده اند و نیز با استفاده از GIS لایه های اطلاعاتی منطقه شامل گسلها، کانون لرزه ای و .. تهیه شده است و محاسبات انجام شده احتمال وقوع و نیز دوره بازگشت زلزله با بزرگی های مختلف مورد بررسی قرار گرفت با استفاده از داده های لرزه ای فرمول لرزه خیزی منطقه LogN=2.2-0.67Ms است. با توجه به این رابطه، دوره بازگشت زمین لرزه های با بزرگی 4، 5، 6، 7 به ترتیب 3، 14، 66، 309 سال محاسبه شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشینه شتابی که بر منطقه وارد می شود. 0.65 PGA از گسل گیو با توان لرزه زایی 7.98 ریشتر است که در فاصله 5 کیلومتری از منطقه قرار گرفته است . حداقل شتاب وارده از گسل گل با توان لرزه زایی 7.23 ریشتر است که در فاصله 40 کیلومتری از منطقه قرار دارد.

لینک کمکی