دانلود فایل word تخمين پاارمترهاي آبخوان دشت هشتگرد با استفاده از داده هاي فرونشست به دست آمده از روش تداخل سنجي ديفرانسيلي راداري DinSAR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تخمين پاارمترهاي آبخوان دشت هشتگرد با استفاده از داده هاي فرونشست به دست آمده از روش تداخل سنجي ديفرانسيلي راداري DinSAR :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

پارامترهای هیدرولوژیکی یک آبخوان مشخص کننده ی پتانسیل هیدرولوژیکی آن است که اندازه گیری این پارامترها برای یک آبخوان از اهمیت بالایی برخوردار است دشت هشتگرد یکی از دشتهای شمالی ایران است که در اثر برداشت بیش از اندازه ی آب از سفره آب زیرزمینی تحت تاثر فرونشست قرار گرفتعه است در این تحقیق با استفاده از داده های فرونشست به دست آمده از روش DinSAR و اطلاعات تراز سطح آب در پیزومترهای دشت هشتگرد، پارامترهای ضریب ذخیره و قابلیت انتقال تخمین زده شده است. با این روش ضریب ذخیره در رنج 0.01 تا 0.06 و قابلیت انتقال در محدوده 1500 تا 6500 برای دشت هشتگرد بدست آمده است نتایج به دست آمده از این روش همخوانی بسیار خوبی با روشهای آزموهای پمپاژ و روشهای ژیوفیزیکی انجام شده در دشت نشان می دهد.

لینک کمکی