دانلود فایل word تخمين سرعت موج تراکمي و برشي با استفاده از مدلسازي فيزيک سنگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تخمين سرعت موج تراکمي و برشي با استفاده از مدلسازي فيزيک سنگ :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

روابط تجربی متعددی جهت تخمین سرعت موج تراکمی و برشی با در نظر گرفتن فرضیاتی به منظور کاربردهای سطحی و عمیق پیشنهاد شده است. هری از این روابط دارای محدودیهایی است به طوری که در مخازن هیدروکربوری وقتی با سیال و درز و شکافهای مخزن مواجه می شوند سبب بروز خطا در محاسبات می گردند. بنابراین جهت تخمین دقیقتر سرعت موج در دما و فشار مخزن، باید به خواص سنگ و سیال مخزن نیز توجه نمود و آنها را در تخمین لحاظ کرد. در این تحقیق، به منظور تخمین سرعت موج تراکمی و برشی، یک میدان نفتی از جنوب غرب ایران در نظر گرفته شده و با نمودارهای پتروفیزیکی اخذ شده از چاه مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مدل فیزیک سنگی می تواند سرعت موج تراکمی و برشی با ضریب همبستگی خوبی تخمین بزند.

لینک کمکی