دانلود فایل word تخمين مقاومت فشاري تک محوري سنگ اهک با استفاده از آزمايشات سختي اشميت شاخص بار نقطه اي و سرعت موج فشاري مطالعه موردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word تخمين مقاومت فشاري تک محوري سنگ اهک با استفاده از آزمايشات سختي اشميت شاخص بار نقطه اي و سرعت موج فشاري مطالعه موردي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مقاومت تراکمی تک محوری یکی از پارامترهای مهم در بحث مکانیک سنگ می باشد. تعیین این پارامتر در آزمایشگاه کاری پرهزینه، زمانبر و دشوار است به این منظور پژوهشگران روابط بسیاری بین مقاومت تراکمی تک محوری و نتایج حاصل از آزمایشهای ساده مرتبط با این پارامتر که قابلیت انجام در محل پروژه و آزمایشگاه را دارند، ارایه کرده اند. در تحقیقات مختلف نسبتهای بدست آمده بین مقاومت تراکمی تک محوری و سختی اشمیت، شاخص بار نقطه ای و سرعت موج فشاری تغییرات بسیار زیادی نشان می دهد. بدین منظور در این پژوهش ارتباط مقاومت تراکمی تک محوری نشان می دهد، شاخص بار نقطه ای و سختی اشمیت نسبت به سرعت موج فشاری، تخمین بهتری از مقاومت تراکمی تک محوری ارایه می دهند.

لینک کمکی