دانلود فایل word کاربرد مدل نسبت فراواني در پهنه بندي خطر زمين لغزش مطالعه موردي: خط لوله نفت ساري - پل سفيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کاربرد مدل نسبت فراواني در پهنه بندي خطر زمين لغزش مطالعه موردي: خط لوله نفت ساري - پل سفيد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

زمین لغزش یکی از خطرات طبیعی است که همه ساله خسارتهای جانی و مالی فراوانی را در مناطق کوهستانی پرباران و لرزه خیزی به همراه دارد. خسارت زیان بار زمین لغزش در سراسر دنیا زیاد بوده و تاکنون جان تعداد زیادی از انسانها را گرفته است به مدلسازی و تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش GIS بدین منظور اقدام FR در محدوده خط لوله ساری پل سفید با کمک روش نسبت فراوانی گردید. لایه های اطلاعاتی که جهت تحلیل و بررسی حساسیت منطقه در برابر زمین لغزش مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از: نقشه های زمین شناسی، شیب، جهت شیب دامنه ها، لایه رقومی ارتفاعی میانگین بارش سالیانه، نقشه زلزله و فاصله از عوارض خطی جاده ها و رودخانه ها، می باشد. اثرپذیری هریک از عوامل موثر و صحت نقشه پهنه بندی با کمک منحنی های مورد بررسی قرار می گیرد FR نرخ موفقیت و در نهایت با استفاده از این روش می توان عواملی که اثر منفی در تهیه نقشه خطر زمین لغزش دارند شناسایی نمود و به این ترتیب صحت نقشه نهایی با حذف عوامل منفی به میزان 850.40 درصد افزایش یافت.

لینک کمکی