دانلود فایل word محاسبه مقاومت کششي از آزمايشهاي شکست هيدروليکي و برزيلين و تاثيرپذيري آن از خصوصيات سنگ شناسي : مطالعه موردي سازند دالان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word محاسبه مقاومت کششي از آزمايشهاي شکست هيدروليکي و برزيلين و تاثيرپذيري آن از خصوصيات سنگ شناسي : مطالعه موردي سازند دالان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : نهمين همايش زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

شکست هیدرولیکی که به عنوان یک فرایند آغاز و گسترش شکستگی ها در اثر تزریق سیال به دورن قسمتی از گمانه حفر شده در سازندهای سنگی شناخت می شود نقش موثری در افزایش استحصال مخازن هیدروکربنی کم بازه دارا هست. در واقع این روش کارآمدی بالایی در انگیزش چاه ها، اندازه گیری مقدار و راستای تنشهای برجا، زمین گرمایی، ایجاد مخازن زیرزمینی شناخت خصوصیات سنگها و غیره دارا می باشد اهمیت مقاومت کششی سنگ به منظور پیش بینی فشار شکست آزمایش شکست هیدرولیکی بسیار بالا بوده و خود این پارامتر نیز تابع سنگ شناسی سنگ مخزن می باشد از این رو در این پژوهش با نمونه گیری از مقطع تیپ سازند دالان به بررسی و ارزیابی پارامتر فشار شکست به عنوان تابعی از پارامترهای مقاومت کششی سنگ و سنگ شناسی پرداخته شده است. با دستیابی به مقاومت کششی سنگ از آزمایش شکست هیدرولیکی به مقایسه آن با مقاومت کششی برزیلین پرداخته شده است. با دستیابی به مقاومت کششی سنگ از آزمایش شکست هیدرولیکی برای این سازند برابر با 19/91 مگاپاسکال و نسبت میان مقاومت کششی شکست هیدرولیکی به برزیلن معادل 2/02 می باشد. با توجه به فرایند دولومیتی شدن در ساختار این سنگ و به تبع آن تخلخل به وجود آمده ناشی از تغییر در رشد بلوری و همچنین وجود درز و شکستگی اندک پر شده در ساختار میکریتی سنگ، اختلاف ناچیز در پراکندگی داده ها و ضریب رگرسیونی 0/97 را می توان بدین دلیل دانست. تمام شواهد اعم از نتایج خصوصیات فیزیکی و مکانیکی اثبات کننده تاثیر سنگ شناسی بر نتایج مقاوت کششی به دست آمده از آزمایش شکست هیدرولیکی می باشد.

لینک کمکی