دانلود فایل word شيونات اخلاقي و سياسي امام سجاد (ع) در آينه افکار موافقين و مخالفين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شيونات اخلاقي و سياسي امام سجاد (ع) در آينه افکار موافقين و مخالفين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

آدمی در زندگی خویش برای قدم نهادن در راه کمال و پیشرفت، به وجود الگویی تمام و کمال نیازمند است؛ چراکه در غیر این صورت بنابر ضعف وجودی، از راه صحیح زندگی بازمانده و خسارتهای گاه جبران ناپذیری را بر زندگی خویش و دیگران هموار میکند. این مقاله شخصیت امام سجاد(ع) را به عنوان الگویی ارزشمند در حوزههای اخلاقی و سیاسی و نیز از نگاه موافقین و مخالفین مورد بررسی قرار میدهد. در حوزه اخلاقی، برجستگی های اخلاقی خود امام معرفی میشوند؛ ویژگیهایی از جمله اینکه در ورع و پرستش خدا و پارسایی، نمونه جهان و زمان میباشند. مالک، پیشوای مسلمانان اهل سنت اذعان دارد که امام را به نام زینالعابدین به خاطر زیاد خداپرستیاش لقب دادهاند. حتی در عبادات اجتماعی نیز، امام همه را به حیرت واداشته و خدمت به خلق و نیازمندان را زینت بخش رفتار خود قرار داده اند. تواضع، صبر، ادب، کمک به نیازمندان، از دیگر ویژگیهای ممتاز اخلاقی آن حضرت به شمار میرود. در این قسمت همچنین، منکرات نزد امام و توصیات اخلاقی ایشان مورد تبیین قرار میگیرد. اهمیت جایگاه سیاسی امام نیز، غیر قابل انکار است؛ ادامه نهضت عاشورا، حفظ کیان اسلام، و مبارزه با ظلم از طرقی چون موعظه، دعا از جمله فعالیت های امام در رهبری جامعه بوده است که میتواند در هر عصری الگویی راهگشا در پیشبرد جامعه اسلامی باشد.

لینک کمکی