دانلود فایل word شيوه هاي کاهش بزهکاري در جوانان و نوجوانان از منظر آيات و روايات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word شيوه هاي کاهش بزهکاري در جوانان و نوجوانان از منظر آيات و روايات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

بزهکاری پدیده یی طبیعی و ذاتی نیست و هیچ نوجوان و جوان بزهکاری، از هنگام تولد مجرم به دنیا نمی آید؛ بلکه عوامل متعدد و گوناگونی او را به سوی ارتکاب به جرم و بزه سوق می دهد. اغلب روان شناسان، مهمترینعلل بزهکاری جوانان را عوامل فردی- شخصیتی و جامعه شناسان، نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماع عنوان می کنند. به عبارتی، گروه اول بزهکاری را ناشی از عدم خود کنترلی فرد و گروه دوم فقدان کنترل اجتماعی میدانند. اما آنچه که همگی آنها بر آن اتفاق نظر دارند، تاثیر شیوه های تربیتی والدین و محیط های پرآشوبخانوادگی است که می تواند عاملی برای ارتکاب جوان به اعمال بزهکارانه محسوب شود. بنابراین در این نوشتاربا معرفی روش های موثر در پیش گیری از بزهکاری جوانان ، به خانواده ها و متولیان امر تربیت و تبلیغ ، زمینه های کاهش بزهکاری در جامعه را فراهم سازیم .

لینک کمکی