دانلود فایل word عوامل و ابزارهاي موثر در زندگي زناشويي موفق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word عوامل و ابزارهاي موثر در زندگي زناشويي موفق :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

بهنجاری یا نابهنجاری جامعه در گرو شرایط عمومی خانواده هاست و هیچ یک از آسیبهای اجتماعی فارغ از تاثیر خانواده پدید نمی آید . به همین ترتیب نیز هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت کند مگر آن که از خانوادههایی سالم برخوردار باشد. از طرف دیگر خانواده انعکاسی از کل جامعه است . نقش اصلی آن انتقال ارزشها و میراث فرهنگی و اعتقادی، حفظ روابط خویشاوندی، پرورش و تربیت نسل و تامین نیازهای اساسی انسانی و بالاخره ایجاد تعادل روانی و عاطفی در افراد آن است. در شرایطی که دشمنان با استفاده از ابزارهای گوناگون و ایجاد جنگ نرم قصد دارند با نفوذ در خانواده ، تزلل در بنیان خانواده ایجاد کنند، رهبر معظم انقلاب با رهنمودهای حکیمانه این موضوع را مطرح کردند و توجه اندیشمندان حوزههای مختلف برای آسیبشناسی و روشن ساختن سبک و فرهنگ زندگی اسلامی را ضروری خواندند. . اما در پازل سبک زندگی خانواده اسلامی، توجه به عوامل قبل و بعد از ازدواج و ابزارهای موثر در تحکیم پایههای زندگی مشترک زوجین ضروری مینماید؛ لذا همه خانواده ها، باید با تبعیت محض از سبک زندگی معصومین به عنوان گنجینه ای بی نظیر از تجمیع همه ارزش های انسانی و الهی، در راستای تحقق سبک زندگی دینی و نیز مقابله و مدیریت و کنترل تبعات و پیامدهای مخرب سبک زندگی مدرن غربی گام بردارند. لذا، در این مقاله سعی بر این است تا ضمن پرداختن به انواع خانوادهها، به عوامل موثر در تحکیم خانواده قبل و بعد از ازدواج، راهکارهایی برای داشتن اعتماد در زندگی مشترک و نیز ابزارهای تحکیم پایههای زندگی زناشویی، پرداخته شود. امید است که با بیان این مطالب، قدمی نیز در استحکام خانواده های امروزی، برداشته باشیم. مقاله حاضر نیز توصیفی و از نوع کتابخانه ای و حاصل تجربیات مشاوره ای خانوادگی چند ساله می باشد

لینک کمکی