دانلود فایل word فراز و فرود القاب در ايران اسلامي و تاثير آن بر سبک زندگي درباري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word فراز و فرود القاب در ايران اسلامي و تاثير آن بر سبک زندگي درباري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

یکی از ویژگی های تاثیرگذار بر سبک زندگی افراد مرتبز باد دربار، در ایران دوره اسلامی و به ویژه عصر معاصر دریافت القاب بوده است. بر این اساس اوج رواج القاب در ایران را می بایست در دوره قاجار دانست. پژوهش حاضر بر ان است تا با بهره گیری از روش توصیفی تحلیل و تحلیل محتوا به شناسایی لقبها متعدد دوره های گوناگون ایران اسلامی و به ویژه قاجار که در شناخت درست رجال قاجار و بازخوانی تاریخ این دوره بسیار مهم است، بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که در قرون نخستین و همزمان با سلزه حکومت های متقارن بر ایران، بیش از همه القاب در اختیار حکمرانان، اما در عصر صفوی و به ویژه قاجار، اعطای القاب وسیله ای برای کسب درآمد از سوی دربار و کسب وجه از سوی دریافت کنندگان آن بوده است.

لینک کمکی