دانلود فایل word قرآن کريم و سبک مهماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word قرآن کريم و سبک مهماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

اسلام به عنوان کاملترین دین الهی به بررسی همهی ابعاد ریز و درشت زندگی انسان پرداخته و در این میان به آداب معاشرت بین مردم و چگونگی روش این مقوله نیز توجه داشته است. حال این سوال مطرح میشود که اهمیت و جایگاه مهمان و سبک مهمانی در قرآن به چه شکل مطرح شده و قرآن کریم تا چه اندازه به کم و کیف این موضوع پرداخته است بررسی سبک زندگی اسلامی منوط به مطالعهی هر یک از بخشهای یک زندگی است که در مقاله حاضر یکی از این قسمت های مهم یعنی سبک زندگی اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته و کوشش شده تا با روش کتابخانهای و گردآوری و تدوین مطالب به همراه بررسی آیات قرآن کریم و مفاهیم کاربردی آن به موضوع مهمانی پرداخته و سعی شود تا پاسخ پرسشهای بالا معلوم گردد و نیز پیرامون این موضوع به مطالبی از قبیل: چگونگی برخورد با مهمان، حقوق متقابل هر یک از مهمان و میزبان بر یکدیگر، سبک و آداب مهمانی و پذیرایی و ... توجه شده است.

لینک کمکی