دانلود فایل word قرآن مجيد منبع سبک زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word قرآن مجيد منبع سبک زندگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هنر به مفهوم خلق آثار زیبایی در شناسایی سبک زندگی یک مفهوم عام دارد که مربوط به همه اقشار جامعه است قرآن شناسان تاکنون قرآن را از زوایای گوناگون بررسی نموده اند و البته افکار امام خمینی رحمه االله علیه به عنوان یک فقیه،هنرمند وقرآن شناس برجسته و تاثیر گذاری ایشان بر مسلمانان و سایر ادیان از جهات گوناگون بررسی شده است.در مقاله حاضر تلاش شده است تا 6 ویژگی قرآن کریم از نگاه امام خمینی رحمه االله علیه(1 .جامعیت قرآن؛2 .جهانی و جاودانگی قرآن؛ 3 .انسجام ساختاری و محتوایی قرآن؛ 4 .تحریف ناپذیری قران؛ 5 .زبان قرآن ؛ 6 .مراتب معنایی آیات قرآن)از دید هنر وتلفیق نظرات خبرگان علوم قرآنی با مدل ریاضی تاپسیس بررسی شود و سپس رابطه آنها در سبک زندگی بیان گردد.نتایج نشان داد که زبان قران بیشترین وزن را در بین گزینه ها به خود اختصاص داد همچنین نتایج حاصل از محاسبات رگرسیون بیان کننده رابطه سبک زنگی با هر شش ویژگی قران کریم از دیدگاه حضرت امام بود.

لینک کمکی