دانلود فایل word کتاب شناسي تاريخ و سبک زندگي امام رضا عليه السلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کتاب شناسي تاريخ و سبک زندگي امام رضا عليه السلام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

برای ورود به بحث درباره هر موضوعی بدون شناخت منابع منتشره در موضوع مورد نظر، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت، شناخت کتب و منابع پیرامون بحث، از ابتداییترین گامهای تحقیق است که به عنوان پیشینه تحقیق محسوب می شود. همچنین ورود به عرصه تاریخ و سبک زندگی امام رضا علیه السلام بدون شناخت کتب منتشره در این حوزه امکانپذیر نیست که یکی از راهکارهای دریافت اطلاعات صحیح در این حوزه شناخت منابع و بررسی نگاه دیداری نویسندگان در این کتابها است و نگاه اجمالی به کتب منتشره در این حوزه هدف نویسندگان این مقاله هست با بررسی منابع اصلی و سرشاخههای کتابشناسی، می توان کتب فارسی و عربی بسیاری را در حوزه تاریخ و سبک زندگی امام رضا علیهالسلام یافت و در اختیار محققان قرارداد، آنچه مورد سوال محققان است تعداد کتب منتشره در این حوزه است که با توجه به تحقیقات در دهه اخیر بیش از 250کتاب در حوزههای گوناگون تاریخ و سبک زندگی امام رضا علیه السلام منتشرشده است. مقاله حاضر راه را برای محققان آسان کرده، از این حیث که پیشینه تحقیق را که اولین قدم تحقیق است، آماده می سازد تا از این رهگذر هم از تحقیق های موازی و یکسان جلوگیری شود، و هم نکات مخفی، یا زوایایی که نیاز به بازپژوهی دارند، آشکار شوند.

لینک کمکی