دانلود فایل word کتابشناسي تاريخ و سبک زندگي امام حسين عليهالسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کتابشناسي تاريخ و سبک زندگي امام حسين عليهالسلام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در دهههای اخیر اهمیت کتابشناسی نسل جدید کتب منتشر شده روزبهروز محسوستر میشود که نتیجه حاصله در مقالهها با درجههای عالی به چاپ رسیده است و از روی دیگر ورود به عرصه مباحث تاریخ و سبک زندگی امام حسین علیه السلام بدون شناخت کتب منتشره در این حوزه امکانپذیر نیست که یکی از راهکارهای دریافت اطلاعات صحیح در این حوزه شناخت منابع و بررسی نگاه دیداری نویسندگان در این کتابها است و نگاه اجمالی به کتب منتشره در این حوزه هدف نویسندگان این مقاله هست با بررسی منابع اصلی و سرشاخههای کتابشناسی، میتوان کتب فارسی و عربی و انگلیسی بسیاری را در حوزه تاریخ و سبک زندگی امام حسین علیهالسلام یافت و در اختیار محققان قرارداد، آنچه مورد سوال محققان است تعداد کتب منتشره در این حوزه است که با توجه به تحقیقات در دهه اخیر بیش از 300 کتاب فارسی و 60 کتاب عربی و 10کتاب انگلیسی در حوزههای گوناگون تاریخ و سبک زندگی امام حسین علیه السلام منتشرشده است، هدف از نگارش این مقاله آشنایی محققان با منابع تاریخ و سبک زندگی امام حسین علیهالسلام هست. نتیجه این شناخت نیز پرهیز از انجام تحقیقهای تکراری و موازی هست همچنین سبب غنیتر شدن نگارشهای آینده میشود.

لینک کمکی