دانلود فایل word کتابشناسي تاريخ و سبک زندگي امام مهدي عليهالسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word کتابشناسي تاريخ و سبک زندگي امام مهدي عليهالسلام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در دهههای اخیر اهمیت کتابشناسی نسل جدید کتب منتشر شده روزبهروز محسوستر می شود که نتیجه حاصله در مقالهها با درجههای عالی به چاپ رسیده است و از روی دیگر ورود به عرصه مباحث امام مهدی علیه-السلام بدون شناخت کتب منتشره در این حوزه امکانپذیر نیست که یکی از راهکارهای دریافت اطلاعات صحیح در این حوزه شناخت منابع و بررسی نگاه دیداری نویسندگان در این کتاب ها است و نگاه اجمالی به کتب منتشره در این حوزه هدف نویسندگان این مقاله هست با بررسی منابع اصلی و سرشاخههای کتابشناسی، می -توان کتب بسیاری را در حوزه تاریخ و سبک زندگی امام مهدی علیهالسلام یافت و در اختیار محققان قرارداد، آنچه مورد سوال محققان است تعداد کتب منتشره در این حوزه است که با توجه به تحقیقات در دهه اخیر بیش از 170 کتاب در حوزهی تاریخ و سبک زندگی امام مهدی علیه السلام منتشرشده است، هدف از نگارش این مقاله آشنایی محققان با منابع موضوع هست. نتیجه این شناخت نیز پرهیز از انجام تحقیقهای تکراری و موازی هست همچنین سبب غنیتر شدن نگارشهای آینده می شود. همچنین از دیگر نتایج ، شناخت خلع های پژوهشی در حوزه کتابهای تاریخ و سبک زندگی پیرامون امام مهدی علیه اسلام و ضرورت رفع این خلاها می باشد.

لینک کمکی