دانلود فایل word مديريت اسلامي سبک زندگي مصرفي خانواده ها (چالش ها ، راهکارها و ارايه الگوي اسلامي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مديريت اسلامي سبک زندگي مصرفي خانواده ها (چالش ها ، راهکارها و ارايه الگوي اسلامي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی چگونگی مدیریت مصرف در خانواده ها و ارتقاء سبک زندگی اسلامی در این زمینه است. در این پژوهش بحث عمده اداره امور به شیوه مدیریت سبک زندگی در زمینه مصرف خانواده ها بحث شده است.این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی و به شیوه توصیفی (پیمایشی) همراه با تحلیل کاربردی و برای جمع آوری اطلاعات از منابع،اسناد و مدارک علمی دسته اول و کتابخانه ای استفاده شده است. در ادامه این پژوهش به مهمترین موارد مصرفی در خا نواده اشاره شده و ضمن بیان چالش ها و راهکارها به مهمترین توصیه های اداره کردن امور زندگی به شیوه مدیریت سبک زندگی اسلامی ارایه شده است. در پایان به اصل مدیریتی مهم ، یعنی اصل میانه روی و تعادل (اعتدال) پویا و پابرجا در مصرف به عنوان یکی از اصول مهم مدیریت سبک زندگی اسلامی اشاره شده و ضمن نشان دادن مدل (الگو) اسلامی آن ، نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی نیز ارایه شده است.

لینک کمکی