دانلود فایل word مفهوم سبک زندگي اسلامي از منظر آموزه هاي قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مفهوم سبک زندگي اسلامي از منظر آموزه هاي قرآن کريم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

سبک زندگی که از مسایل چالش برانگیز و بسیار مهمی است که اولین بار توسط آلفرد آدلر (1922 (در روانشناسی مطرح شده، و امروزه همه ادیان الهی و حتی مکاتب بشری را به خود مشغول نموده است. همه مکاتب الهی و بشری، ادعای عرضه الگوی سبک زندگی برتر را دارند. بشر امروزی به موازات رشد تکنولوژی، در این آشفته بازار مکاتب، در سرگردانی و حیران به سر میبرد. در این میان، اسلام به عنوان کاملترین دین آسمانی با توجه به آیات گرانبهای قرآن کریم و سنت پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) سبک زندگی نوینی را ارایه میکند تا انسان در پرتوی این سبک زندگی به رشد و تعالی ابدی دست یابد.در این مقاله که به روش کتابخانهای به جمعآوری مطالب پرداختهایم، سعی شده است، که به بررسی مفهوم سبک زندگی اسلامی از منظر آیات قرآن کریم پرداخته شود. که بدین منظور ابتدا مفهوم ریشه لغوی و سپس مفهوم جامعهشناسی سبک زندگی یررسی میشود و در ادامه به بیان سبک زندگی اسلامی پرداخته و پس از آن با توجه به برخی از آیات قرآن کریم مفهومی جامع از سبک زندگی ارایه میشود.با توجه مباحث ارایه شده نتیجه گرفتیم که آیات قرآن کریم با نشان دادن نمونههای عملی از قبیل ایمان آوردن به خدا، تقوا پیشه کردن، اعتقاد به معاد و مبدا و پذیرش ولایت خداوند، عدل و احسان و توجه به بستگان و ....، بهترین سبک زندگی اسلامی را برای مسلمانان ترسیم میکند تا وسیلهی قرب الهی گردد.

لینک کمکی