دانلود فایل word مولفه هاي سبک زندگي اسلامي نوجوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مولفه هاي سبک زندگي اسلامي نوجوانان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :42

چکیده مقاله:

مقاله حاضر در پی آن است که با بررسی برخی نظریه های سبک زندگی ابتدا حضور قدرت مند دین را در این نظریه ها به اثبات برساند و در گام بعدی با بررسی مختصر برخی روایات اسلامی مربوط به نوجوان مولفه های سبک زندگی اسلامی آنان را استخراج نماید و زمینه های شروع چنین مطالعاتی را در علوم اجتماعی فراهم آورد.انتخاب ، به عنوان مهمترین عامل در نظریات سبک زندگی در سبک زندگی دینی هم با قدرت تمام ایفای نقش می کند و اساسا دین ، عامل تمییز درست از نادرست است که در نهایت نظام انتخاب ما را راهبری و هدایت می کند. لذا به نظر می رسد برای رسیدن به الگوی یک نوجوان مسلمان ، باید بر نحوه ی انتخاب تاکید کنیم.یکی دیگر از ویژگی های سبک زندگی ، وجود انسجام در درون آن است . این ویژگی به وضوح در نظام منسجم دین اسلام دیده می شود. لذا استخراج سبک زندگی دینی را ممکن و آسان می کند. خصیصه ی گروهی بودن سبک زندگی ، به این معنا که لزومی برای ارتباط دایم میان پیروان آن وجود ندارد ، چراغ روشن دیگری است برای امکان استخراج سبک زندگی دینی ؛ این مسیله بیش از پیش ، امکان وجود یک الگوی معیار یا سبک زندگی دینی را برای سیاست گذاران فرهنگی یک منطقه و حتی یک کشور بیان می دارد.

لینک کمکی