دانلود فایل word مهندسي فرهنگ دانشجويي در سبک زندگي اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word مهندسي فرهنگ دانشجويي در سبک زندگي اسلامي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش سراسري علمي-پژوهشي سبک زندگي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

مهندسی فرهنگی از دو واژه مهندسی و فرهنگ تشکیل شده است. مفهوم مهندسی همواره با مفهوم سیستم همراه بوده و تداعی کننده مهندسی سیستمی است که دارای اجزایی هم چون ورودی، پردازش(تصمیم گیری)، وباز خورد است.و از آنجا که فرهنگ هم یک سیستم محسوب میشود، باید مهندسی شود و در این میان به علت نقش پررنگ دانشجویان در اعتلای مبانی اسلام در جامعه ، ارایه الگوی مهندسی فرهنگ دانشجویی بنا برمبانی اسلامی ،عنصر مهمی برای دست یابی به آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی و کشور میباشد. عدم شناخت دقیق این مهندسی نوعی انحراف از اهداف و افق دید ارزش و نقش دانشجوی مسلمان در جامعه اسلامی می باشد.در مهندسی فرهنگ دانشجویی ورودی های سیستم ، تمامی خدمات فرهنگی وغیر فرهنگی است که باید براساس فرهنگ آرمانی دانشجویی مورد سنجش قرار گرفته و در راستای آن تعریف شود. وسپس آن خدمات آمیخته به فرهنگ مطلوب آرمانی دانشجویی، به سطح جامعه وارد شود. بنابراین مهندسی فرهنگی به معنای به کار گیری اصول دانشجویی پس از سنجیدن آنها بر مبنای فرهنگ مطلوب و در راستای قوام و استمرار فرهنگ آرمانی است.با تاکید برآموزه های اسلامی در قرآن و حدیث و فرمایشات رهبران انقلاب اسلامی مهم ترین شاخصهای فرهنگ دانشجویی را می توان در موارد زیر جستجو کرد : ایمان صادقانه، اخلاص] توکل، تقوی، نظم ذهنی و عملی، زمان شناسی، مقابله بامنحرفین، شناسایی تاکتیک های دشمن، طراحی تاکتیک، هوشیاری در برابر توطیه دشمن، حفظ انسجام و سایر موارد که مقاله حاضر در صدد است به تفصیل به آن بپردازد.

لینک کمکی