دانلود فایل word بررسي ارتباط بين تحقيق و توسعه و هزينه حسابرسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين تحقيق و توسعه و هزينه حسابرسي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

فعالیت های تحقیق و توسعه از منابع اصلی و عمده ایجاد تحولات دانش و فناوری است. از این رهگذر اغلب کشورها برای تداوم رشد اقتصادی خود،فعالیت های تحقیق و توسعه را گسترش می دهند. با توجه به مطالب بالا هدف پژوهش حاضر، دانلود فایل word بررسي ارتباط بين تحقيق و توسعه و هزينه حسابرسيمیباشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی می باشد. نوع پژوهش توصیفی و با روش تحلیل محتوا است. روش گردآوری اطلاعات، منابعکتابخانه ای و مقالات اینترنتی است. نتایج نشان میدهد که؛ بین تحقیق و توسعه و هزینه حسابرسی ارتباط وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش بهسازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد میشود که تمامی شرکت ها را ملزم به ارایه گزارش هزینه تحقیق و توسعه در صورت های مالی کنند.

لینک کمکی