دانلود فایل word بررسي ارتباط بين نسبت هاي مهم بانکي و شاخص بانکداري غير سنتي بانک ها در نظام بانکي کشور با ريسک عدم پرداخت تعهدات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين نسبت هاي مهم بانکي و شاخص بانکداري غير سنتي بانک ها در نظام بانکي کشور با ريسک عدم پرداخت تعهدات :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

بانک ها جزء اصلی بخش مالی در هر نظام اقتصادی هستند که فعالیت های ارزشمندی را در هر دو سوی ترازنامه خود انجام می دهند. این ماهیتمتنوع عملیاتی که توسط بانک ها انجام می شود آنها را درانجام عملیات روزمره خود در معرض ریسک های گوناگونی قرار می دهد. در این پژوهش، با توجه به اهمیت موضوع ما تلاش کردیم تا ارتباط بین نسبت های مهم بانکی و شاخص باکداری غیرسنتی بانک ها در نظام بانکی کشور با ریسک عدم پرداخت تعهدات را مورد بررسی قرار دهیم. به منظور برآورد مدل انتخابی، نسبت های بانکی و داده های ترازنامه ای 9 بانک از شبکه بانکی کشور از سال 1388 تا 1393 به کارگرفته شده اند. ما با استفاده از یک الگوی اقتصاد سنجی پانل دیتای دو مرحله ای و تخمین زننده خود رگرسیون برداری panel-var (خودرگرسیون برداری پانلی) به این نتیجه رسیدیم که یک ارتباط معنادار میان متغیرهای مستقل مدل و ریسک عدم پرداخت تعهدات و سودآوری هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت وجود دارد.

لینک کمکی