دانلود فایل word بررسي ارتباط بين هزينه معاملات و ريسک نقدينگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي ارتباط بين هزينه معاملات و ريسک نقدينگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف اصلی از پژوهش حاضر دانلود فایل word بررسي ارتباط بين هزينه معاملات و ريسک نقدينگي است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر منطق اجرا استقرایی، از نظر زمان گذشته نگر، از نظر نوع داده ها کمی، از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی و همبستگی است. دوره زمانی پژوهش 5 ساله و از ابتدای سال 1390 تا 1394 است که از 856 شرکت پذیرفته شده در بورس در نهایت تعداد 142 شرکت به عنوان نمونه ی انتخابی و با توجه به قاعده ی حذف سیستماتیک انتخاب گردید. یافته های پژوهش نشان داد که؛ بین ریسک نقدینگی و مدل CCAPMارتباط مثبت و معناداری دارد. نتایج نشان داد که؛ با توجه به اینکه برای ایجاد، توسعه و بهبود مدلهای ریسک نقدینگی، داشتن اطلاعات مالی روزامد نقش مهم و اساسی برعهده دارد، لذا برخورداری از شرکت اطلاعات مالی به عنوان یکی از ابزارهای پایه تلقی می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران به ایجاد شرکت اطلاعاتی اقدام کنند. بی شک توسعه این تفکر در سطح کل اقتصاد موجب برپایی شرکت اطلاعاتی مالی گسترده در کشور خواهد شد که از یک سو به گسترش شفافیت مالی کمک میکند و از سوی دیگر انجام بررسی ها و پژوهش های مالی از جمله مدلسازی انواع ریسک را تسهیل خواهد کرد.

لینک کمکی