دانلود فایل word بررسي تاثير عدم اطمينان بازدهي و نقش انگيزههاي مديريتي بر ميزان سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير عدم اطمينان بازدهي و نقش انگيزههاي مديريتي بر ميزان سرمايه گذاري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هر قراردادهای حقوق و مزایای مدیران شرکتها تا حد زیادی شامل سهام خود شرکت و گزینه های دیگر است. این قراردادها مدیر را در معرض ریسک هایخاص شرکتی که سهامداران در آن نقشی ندارند قرار میدهد. این عامل باعث شده است که بین عوامل قیمت گذاری و سیاست های سرمایه گذاری بهینه مدیرشرکت و سهامداران اختلاف ایجاد شود. اگر سهامداران قادر به نظارت بر مدیران نباشند، سیاست های سرمایه گذاری مشاهده شده درداده ها شبیه به این حالت است که نشان می دهد به احتمال زیاد انگیزه مدیر تحت تاثیر و تحریک قرارداد جبران خدمت (حقوق و مزایا) بوده است؛ بنابراین واکنش مطلوب مدیران به شوک عدم قطعیت به ساختار قرارداد حقوق و مزایای آنها بستگی دارد. لذا در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر عدم اطمینان بازدهی و نقش انگیزه های مدیریتی بر میزان سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته شده است. نمونه آماری مشتمل بر 123 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1389 تا 1393 هست که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است؛ که درمجموع 615 سال شرکت بودند، در این تحقیق برای بررسی فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است، جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. با توجه به نتایج رگرسیون نتایج حاکی از آن بوده است که عدم اطمینان بر میزان سرمایه گذاری تاثیر منفی معنی دار دارد و همچنین انگیزه های مدیران بر میزان سرمایه گذاری تاثیر مثبت معنی دار دارد.

لینک کمکی