دانلود فایل word بررسي تاثير فاصله زماني ، قيمت و حجم معاملات بر معاملات قراردادهاي آتي سکه در بازار بورس ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير فاصله زماني ، قيمت و حجم معاملات بر معاملات قراردادهاي آتي سکه در بازار بورس ايران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

قراردادهای آتی به عنوان یکی از ابزارهای مشتقه شناخته می شوند. این ابزارها در سال های اخیر جایگاه ویژه ای در بازارهای مالی پید ا کرده اند. بازارهای کالایی دردنیا به دو دسته طبقه بندی می شوند؛ بازار نقدی که کالا در آن به صورت نقدی مورد داد و ستد قرار می گیرد و بازار مشتقه که در آن ابزارهای مالی مبتنی بر تعهد خرید و فروش مورد داد و ستد قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرفاصه زمانی، حجم معاملات و قیمت بر معاملات قرارداد آتی سکه دربورس کالای ایران طی دوره زمانی 1391 و 1392 است.در این تحقیق از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیو برداری (VAR) به منظور مدل سازی متغیرهای چندگانه ای که با یکدیگر در طی زمان مرتبط میباشند استفاده میشود.دوره زمانی تحقیق شامل دوره دو ساله از فروردین سال 1931 تا اسفند سال 1931 بر روی اطلاعات معاملاتیمیان روزانه قراردادهای آتی سکه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فاصله زمانی معاملات، حجم معاملات و قیمت بر معاملات قرارداد آتی سکه دربورس کالای ایران تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی