دانلود فایل word بررسي تاثير مديريت دانش بر رضايت شغلي کارکنان شرکت توزيع نيروي برق اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير مديريت دانش بر رضايت شغلي کارکنان شرکت توزيع نيروي برق اهواز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف اساسی پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر رضایتمندی شغلی کارکنان بوده است. جامعه آماری پژوهش بالغ بر 1498 نفر از کارکنان شرکتتوزیع نیروی برق اهواز (در پاییز و زمستان 1394) می باشد. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. با استفاده از این روشو جدول کرجسی و مورگان 305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. تعداد 305 پرسشنامه توزیع شد و به همین تعداد پرسشنامه معتبر از پاسخ دهندگان بهدست آمد. به منظور جمع آوری داده های پژوهشی از دو پرسشنامه استاندارد؛ مدیریت دانش از نیومن و کنراد (2000)، رضایت شغلی از لی (2008)استفاده گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری بیانگر آن است.

لینک کمکی