دانلود فایل word بررسي تاثير مراحل چرخه ي رشد و بلوغ شرکت بر رابطه ي بين حسابداري محافظه کارانه و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير مراحل چرخه ي رشد و بلوغ شرکت بر رابطه ي بين حسابداري محافظه کارانه و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تیوری چرخه عمر شرکت چنین فرض می کند که شرکتها و بنگاههای اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند، رشد می کنند و می میرند، دارای منحنی چرخه عمر هستند. از یک طرف در هر مرحله از چرخه عمر با مشکلات ویژه آن مرحله مواجه هستند و از طرف دیگر در هنگام انتقال از مرحله ای به مرحله دیگر با مسایل و مشکلات ویژه مواجه می باشند. از طرفی مدیران بطور بالقوه، انگیزه ها و فرصت هایی برای پیگیری منافع شخصی در شرکت و هدر دادن منابع دارند ولی محافظه کاری از طریق محدود کردن رفتارهای فرصت طلبانه مدیران باعث افزایش ارزش شرکت می شود و گزارشگری مالی محافظه کارانه باعث می شود مدیران تمایل کمتری برای سرمایه گذاری در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی داشته باشند. بنابراین محافظه کاری از طریق بهبود بهره وری سرمایه گذاری های شرکت ها می تواند باعث افزایش ارزش شرکت و حقوق صاحبان سهام شود. لذا این پژوهش به بررسی تاثیر چرخه ی رشد و بلوغ شرکت بر رابطه ی بین محافظه کاری و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات 160 شرکت و طی دوره زمانی 1387 الی 1393 می پردازد. آزمون فرضیه ها از طریق رگرسیون چندمتغیره و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته باچیدمان دادهای تلفیقی صورت پذیرفت؛ نتایج تحقیق نشان داد که شرکتهایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکتهایی که در مرحله بلوغ قرار دارند ، محافظه کاری بیشتری اعمال مینمایند. به عبارت دیگر شرکتهایی که در مرحله رشد و بلوغ قرار دارند با استفاده از رفتار محافظه کارانه و از طریق محدود کردن رفتارهای فرصت طلبانه مدیران باعث افزایش ارزش شرکت میشوند. همچنین نتایج حاکی از اثر تعدیل کنندگی مراحل رشد و بلوغ بر رابطه بین محافظه کاری و ارزش بوده است.

لینک کمکی