دانلود فایل word بررسي تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني بر مديريت تغيير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني بر مديريت تغيير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه سازمان ها باید همواره به دنبال یافتن راهی برای وفق پیدا کردن با محیط باشند که این مستلزم تغییر است. یکی از متغیرهایی که بر تغییر در سازمان موثر است، فرهنگ آن سازمان است. در پژوهش حاضر سعی بر آن بوده است که رابطه میان این دو متغیر در شرکت نفت خوزستان موردبررسی قرار گیرد. بدین منظور پرسشنامه ای میان 198 نفر از کارکنان این شرکت توزیع و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که میان فرهنگ سازمانی و تمامی مولفه های آن با مدیریت تغییر همبستگی قوی و معناداری وجود دارد که در این میان فرهنگ انعطاف پذیری دارای بیشترین همبستگی است. لذا برای پویایی سازمان به مدیران توصیه می گردد که توجه بیشتری را به فرهنگ سازمان و انعطاف پذیری نمایند و نیز استقبال از تغییرات هدفمند را به کارگیرند. نکته دیگر آنکه برای دست یافتن به تغییر با بهره وری بالا باید برای بهبود تمامی عوامل فرهنگ سازمانی، به طور همزمان تلاش نمود.

لینک کمکی