دانلود فایل word بررسي تاثيرمعيار سودآوري بر بدهي هاي بانکي شرکت ها (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل word بررسي تاثيرمعيار سودآوري بر بدهي هاي بانکي شرکت ها (شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي اقتصاد،مديريت،حسابداري با رويکرد ارزش آفريني

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی تاثیرمعیار سودآوری بر بدهی های بانکی شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393 بررسی شده است (636 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمدهی پژوهش از نرم افزارهای Eviews7, Spss20 و Minitab16 استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه پژوهش نشان از آن داشت که بین معیار سودآوری و بدهی های بانکی شرکتها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.استفاده شده است. نتایج تحقیق

لینک کمکی